May 19, 2020

Никола Тесла во Македонска народна носија

Никола Тесла во Македонска народна носија снимен во својата младост некаде околу 1880 година.

Најверојатно се работи за мијачка носија.

Од каде му е Македонска народна но

сија ако не е македонец?

Nikola-Tesla-vo-makedonska-nosija

Share this:

About admin

admin

  • Website
  • Email

Add Comment

Skip to toolbar