Home ЕКОНОМИЈА Зголемен интерес за автомобилски кредити

Зголемен интерес за автомобилски кредити

Зголемен интерес за автомобилски кредити

by 88nil

МОНЕТАРНИ ДВИЖЕЊА ВО МАРТ 2024

Во март 2024 година, паричната маса забележа месечен пад од 0,9%, којшто се должи на намалените депозитни пари и краткорочни депозити, во услови на раст на долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек. Како што информираат од Народната банка на годишна основа, паричната маса е зголемена за 6,6%, а вкупните депозити во март, се намалени за 0,9% на месечна основа. Споредено на годишна основа, остварен е раст од 9,3%, поради зголемените депозити на двата сектора, со поизразен придонес кон растот на депозитите на секторот „домаќинства“.

-Вкупните кредити, во март, забележаа месечен раст од 0,3%, поради зголеменото кредитирање на секторот „домаќинства“. Годишниот раст изнесува 6,1% и се должи на повисоките кредити на двата сектора, со поголем придонес на секторот „домаќинства“-информираат од НБ и дополнуваат дека истиот месец  вкупните депозити на корпоративниот сектор, се намалени за 2,4% на месечно ниво., но на  годишно ниво, депозитите на корпоративниот сектор се зголемени за 12,2%.

На годишна основа  е забележан раст од 5,4%, којшто во целост произлегува од зголеменото кредитирање во денари, во услови на пад на кредитите во странска валута. Во март има раст и на вкупните депозити на домаќинствата за 0,1% и 8,7% на месечна и на годишна основа, соодветно.

‒ Кредитите на домаќинствата се зголемени за 0,5% на месечна основа, при годишен раст од 6,8%. Гледано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај потрошувачките и станбените кредити, како најзастапени категории, е забележан месечен раст од 0,4% и 1,0%, соодветно, при годишен раст од 5,8% и 10,4%, соодветно. Автомобилските кредити, овој месец, се зголемени за 1,8% и 13,1% на месечна и на годишна основа, соодветно, додека кредитите одобрени на кредитните картички забележаа месечен и годишен пад од 0,8% и 6,8%, соодветно. Во март, негативните салда на тековните сметки остварија месечен раст од 2,3%, при годишно зголемување од 6,1%. Кај кредитите одобрени врз други основи е остварен месечен пад од 1,7%, додека на годишна основа се намалени за 21,2%-информираат од НБ.

You may also like

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00